Lektury obowiązkowe

Rok szkolny 2019/2020

 • Klasa 1 SLO

  • Autor Tytuł Termin
  • Praca Zbiorowa "Biblia" w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana
  • Jan Parandowski „Mitologia”, część I - Grecja
  • Homer „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty)
  • Sofokles „Antygona”
  • Horacy wybrane utwory
  • ... „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
  • ... „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
  • ... „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
  • ... „Gall Anonim” „Kronika polska” (fragmenty)
  • Dante Alighieri „Boska komedia” (fragmenty)
  • Jan Kochanowsk wybrane pieśni, w tym: „Pieśń IX” ks. I, „Pieśń V” ks. II; psalmy, w tym „Psalm 13”, „Psalm 47”; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
  • Piotr Skarga „Kazania sejmowe” (fragmenty);
  • ... wybrane wiersze następujących poetów Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyńsk
  • Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” (fragmenty)
  • William Szekspir „Makbet”, „Romeo i Julia”
  • Molie „Skąpiec”
 • Klasa 1 SLO - lektury uzupełniające

  • Autor Tytuł Termin
  • Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty" (fragmenty)
  • Tomasz Morus "Utopia" (fragmenty)
  • Pedro Calderon de la Barca "Życie snem"
 • Klasa 2 SLO - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"
  • Piotr Skarga "Kazania sejmowe" (fragmenty)
  • Wiliam Szekspir "Romeo i Julia", "Makbet"
  • Mikołaj Sep Szarzyński "Sonet IV. O wojnie naszej...", Sonet V. "O nietrwałej miłości"
  • Daniel Naborowski "Marność", "Krótkość żywota", "Cnota grunt wszystkiemu", "Do Anny", "Na oczy królewny..."
  • Jan Andrzej Morsztyn "Do trupa", "Niestatek"
  • Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki" (fragmenty)
  • Molier "Skąpiec"
  • Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny", wybrane satyry
  • Franciszek Karpiński wybór sielanek i liryki religijnej
  • Adam Mickiewcz "Oda do młodości", "Romantyczność i inne wybrane ballady", "Sonety krymskie" (wybrane utwory), "Konrad Wallenrod", "Dziady" cz III
  • Juliusz Słowacki "Kordian", "Grób Agamemnona" (fragmenty), "Testament mój" i inne wybrane wiersze
  • Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia"
  • Cyprian Kamil Norwid Wybrane wiersze
  • Henryk Sienkiewicz "Potop"
  • Bolesław Prus "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu"
  • Eliza Orzeszkowa "Gloria victis"
  • Adam Asnyk wybór wierszy
  • Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
  • ... wybrane teksty publicystyczne
 • Klasa 2 SLO - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Michel de Montaigne "Próby" (fragmenty)
  • Francois Rabelais "Gargantua i Pantagruel" (fragmenty)
  • Piotr Skarga "Żywoty Świętych" (fragmenty)
  • Wiliam Szekspir "Hamlet"
  • ... wybrane utwory poetyckie romantycznej literatury europejskiej
  • Juliusz Słowacki "Lilla Weneda"
  • Cyprian Kamil Norwid "Bema pamięci żałobny rapsod", "Fortepian Szopena", "Czarne kwiaty" (fragmenty), "Promehidion" (fragmenty)
  • Honore de Balzac "Ojciec Goriot"
  • Gustaw Flaubert "Pani Bovary"