Lektury obowiązkowe

Rok szkolny 2019/2020

 • Klasy 7

  • Autor Tytuł Termin
  • Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”
  • A. Fredro „Zemsta”
  • J. Kochanowski wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII
  • I. Krasicki „Żona modna”
  • A. Mickiewicz „Reduta Ordona”
  • A. Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”
  • A. Mickiewicz „Świtezianka”
  • A. Mickiewicz „Dziady, część II”
  • A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragmenty)
  • E. Hemingway "Stary człowiek i morze"
  • H. Sienkiewicz „Quo vadis”
  • H. Sienkiewicz „Latarnik”
  • C.K. Norwida Wybrane wiersze
  • B. Leśmiana Wybrane wiersze
  • M. Hemara Wybrane wiersze
  • K. Wierzyńskiego Wybrane wiersze
  • J. Lechonia Wybrane wiersze
  • J. Lieberta Wybrane wiersze
 • Klasa 8

  • Autor Tytuł Termin
  • J.Kochanowski wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII
  • I. Krasicki „Żona modna”
  • A. Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”
  • A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
  • A. Mickiewicz "Stepy Akermańskie" (sonet)
  • A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
  • J. Słowacki „Balladyna”
  • S. Żeromski „Syzyfowe Prace”
  • S. Mrożek "Artysta"
  • J.Iwaszkiewicz „Ikar”
  • Sofokles "Antygona"
  • Nauczyciel Wybrane teksty poetyckie
 • Klasa 1 SLO

  • Autor Tytuł Termin
  • Praca Zbiorowa "Biblia" w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana
  • Jan Parandowski „Mitologia”, część I - Grecja
  • Homer „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty)
  • Sofokles „Antygona”
  • Horacy wybrane utwory
  • „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
  • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
  • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
  • „Gall Anonim” „Kronika polska” (fragmenty)
  • Dante Alighieri „Boska komedia” (fragmenty)
  • Jan Kochanowsk wybrane pieśni, w tym: „Pieśń IX” ks. I, „Pieśń V” ks. II; psalmy, w tym „Psalm 13”, „Psalm 47”; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
  • Piotr Skarga „Kazania sejmowe” (fragmenty);
  • wybrane wiersze następujących poetów Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyńsk
  • Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” (fragmenty)
  • William Szekspir „Makbet”, „Romeo i Julia”
  • Molie „Skąpiec”
  • Lektury uzupełniające:
  • Sofokles „Król Edyp”
  • Mikołaj z Wilkowiecka „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty)
  • „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragmenty);
  • Giovanni Boccaccio „Sokół”
  • Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” (fragmenty)
  • Andrzej Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej” (fragmenty)
  • Miguel de Cervantes y Saavedra „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” (fragmenty)
  • Wespazjan Kochowski „Psalmodia polska” (wybór psalmów)
  • Wacław Potocki „Transakcja wojny chocimskiej” (fragmenty z części I)
 • Klasa 1 SLO zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Arystoteles „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty)
  • Platon „Państwo” (fragmenty)
  • Arystofanes „Chmury”
  • Jan Parandowski „Mitologia”, część II - Rzym
  • Wergiliusz „Eneida” (fragmenty)
  • św. Augustyn „Wyznania” (fragmenty)
  • św. Tomasz z Akwinu „Summa teologiczna” (fragmenty)
  • François Villon „Wielki testament” (fragmenty)
  • François Rabelais „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty)
  • Michel de Montaigne „Próby” (fragmenty)
  • Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki)
  • Piotr Skarga „Żywoty świętych” (fragmenty)
  • William Szekspir „Hamlet”
  • Lektury uzupełniające:
  • Erazm z Rotterdamu „Pochwała głupoty”
  • Tomasz Morus „Utopia” (fragmenty)
  • Pedro Calderon de la Barca „Życie snem”