Szkoła w liczbach

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO w Warszawie:

 

Rok założenia: 2019

Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024: 102

Liczba oddziałów: 6 (2 + 2 + 1 + 1)

 

Wyniki egzaminu maturalnego:

2023 – Raport mauralny – link tutaj

 


Informacje archiwalne o wynikach SG nr 99 STO (zał. 2007):

 

Egzamin gimnazjalny 2019

Część polonistyczna: 79% – 109,7% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 78% – 114,7% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 66% – 117,8% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 67% – 113,5% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 95% – 113,1% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 91% – 126,4% średniej dla Warszawy

2018

Część polonistyczna: 84% – 110,5% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 74% – 107,2% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 73% – 114,1% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 74% – 112,1% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 97% – 115,5% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 87% – 124,8% średniej dla Warszawy

2017

Część polonistyczna: 86,6% – 109,5% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 74,1% – 106,2% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 64,0% – 104,4% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 69,1% – 110,9% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 95,5% – 115,2% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 86,9% – 128,0% średniej dla Warszawy

2016

Część polonistyczna: 85,3% – 107,7% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 69,9% – 106,3% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 74,3% – 120,4% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 71,7% – 117,3% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 93,3% – 117,2% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 85,6% – 132,7% średniej dla Warszawy

2015

Część polonistyczna: 74,1% – 110,6% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 76,8% – 109,9% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 72,7% – 120,8% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 69,9% – 118,3% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 91,2% – 111,1% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 82,7% – 123,6% średniej dla Warszawy

2014

Część polonistyczna: 88,1% – 112,2% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 74,4% – 110,4% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 76,6% – 127,7% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 71,7% – 116,8% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 96,6% – 113,8% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 87,4% – 127,0% średniej dla Warszawy

2013

Część polonistyczna: 81,7% – 114,1% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 73,3% – 110,4% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 75,4% – 127,2% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 76,2% – 113,6% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 93,2% – 119,5% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 87,0% – 137,9% średniej dla Warszawy

2012

Część polonistyczna: 78,9% – 108,7% średniej dla Warszawy

Część humanistyczna: 75,3% – 108,5% średniej dla Warszawy

Część matematyczna: 60,7% – 103,8% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 61,3% – 106,6% średniej dla Warszawy

Część językowa podst.: 89,7% – 117,6% średniej dla Warszawy

Część językowa roz.: 75,3% – 131,7% średniej dla Warszawy

2011

Część humanistyczna: 31,23 pkt.– 102,3% średniej dla Warszawy

Część przyrodnicza: 32,65 pkt – 117,4% średniej dla Warszawy

Część językowa: 46,46 pkt