Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie z siedzibą w Warszawie, 01-335, ul. Powstańców Śląskich 67a, NIP: 5222858708 – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: https://slo99.edu.pl (dalej: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.
 2. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Serwisu.
 3. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
 4. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkowników, w tym ich danych osobowych.

 

II. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców

 1. Dane osobowe Usługobiorców:

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie prowadząc Serwis zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe osób będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług (np. Logowanie do poczty). Zgodnie z właściwością Usług może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

 1. nazwisko i imiona;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu;
 4. data urodzenia.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, w tym korzystania z poczty, a także do kontkaktu z Zespołem Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego na Bemowie.

 1. Pliki cookies

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego na Bemowie na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu uzytkowników w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim innymi serwisami internetowymi . Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie. Jednocześnie Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

 

III. Zabezpieczenia danych osobowych 

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 256-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego na Bemowie są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela Serwisu.

 

IV. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom

 1. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie gromadzi dane użytkowników przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty użytkownikom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez użytkowników.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez użytkownika, która może być cofnięta. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie listów elektronicznych.

 

V. Dodatkowe Informacje

 1. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego na Bemowie.
 2. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do użytkowników, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

 

VI. Zmiana Polityki prywatności

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do użytkowników aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.