Lektury obowiązkowe

Rok szkolny 2023/2024

 • Klasa 1 SLO - lektury obowiązkowe - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Praca Zbiorowa "Biblia" w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana
  • Jan Parandowski „Mitologia”, część I - Grecja
  • Homer „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty)
  • Sofokles „Antygona”
  • Horacy wybrane utwory
  • ... „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
  • ... „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
  • ... „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
  • ... „Gall Anonim” „Kronika polska” (fragmenty)
  • Dante Alighieri „Boska komedia” (fragmenty)
  • Jan Kochanowski wybrane pieśni, w tym: „Pieśń IX” ks. I, „Pieśń V” ks. II; psalmy, w tym „Psalm 13”, „Psalm 47”; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
  • Piotr Skarga „Kazania sejmowe” (fragmenty);
  • ... wybrane wiersze następujących poetów Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyńsk
  • Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” (fragmenty)
  • William Szekspir „Makbet”, „Romeo i Julia”
  • Molie „Skąpiec”
  • Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry
  • Franciszek Karpiński wybór sielanek i liryki religijnej
 • Klasa 1 SLO - lektury uzupełniające - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty" (fragmenty)
  • Tomasz Morus "Utopia" (fragmenty)
  • Pedro Calderon de la Barca "Życie snem"
 • Klasa 1 SLO - lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Arystoteles Poetyka i Retoryka (fragmenty)
  • Platon Państwo (fragmenty)
  • Arystofanes Chmury
  • Wergiliusz Eneida (fragmenty)
  • św. Augustyn Wyznania (fragmenty)
  • św. Tomasz z Akwinu Summa teologiczna (fragmenty)
  • François Rabelais Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
  • Michel de Montaigne Próby (fragmenty)
  • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki)
  • William Szekspir Hamlet
 • Klasa 2 SLO - lektury obowiązkowe - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Wiliam Szekspir "Romeo i Julia", "Makbet"
  • Molier "Skąpiec"
  • Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny", wybrane satyry
  • Franciszek Karpiński wybór sielanek i liryki religijnej
  • Adam Mickiewcz Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III
  • Juliusz Słowacki "Kordian", "Grób Agamemnona" (fragmenty), "Testament mój" i inne wybrane wiersze
  • Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia"
  • Cyprian Kamil Norwid Wybrane wiersze
  • Bolesław Prus "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu"
  • Eliza Orzeszkowa "Gloria victis"
  • Henryk Sienkiewicz "Potop"
  • Adam Asnyk wybór wierszy
  • Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
 • Klasa 2 SLO - lektury uzupełniające - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Miguel de Cervantes y Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty)
  • Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera (fragmenty)
  • Adam Mickiewicz Dziady cz. IV
 • Klasa 2 SLO - lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Wiliam Szekspir "Hamlet"
  • ... Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior
  • Juliusz Słowacki "Lilla Weneda"
  • Cyprian Kamil Norwid Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty)
  • ... Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska
 • Klasa 2 SLO - lektury uzupełniające - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Wolter Kandyd (fragmenty)
  • Edgar Allan Poe wybrane opowiadanie
 • Klasa 3 SLO - Lektury obowiązkowe - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • Juliusz Słowacki Kordian
  • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia
  • Bolesław Prus Z legend dawnego Egiptu
  • Eliza Orzeszkowa Gloria victis
  • Henryk Sienkiewicz Potop
  • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
  • Stanisław Wyspiański Wesele
  • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)
  • Stefan Żeromski Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie
  • Witold Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty)
 • Klasa 3 SLO - Lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Juliusz Słowacki Lilla Weneda
  • Gustaw Flaubert Pani Bovary
  • Stanisław Wyspiański Noc listopadowa
  • Franz Kafka Proces (fragmenty)
  • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
  • Bruno Schulz wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 • Klasa 4 SLO - Lektury obowiązkowe - zakres podstawowy

  • Autor Tytuł Termin
  • ... wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński
  • Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
  • Gustaw Herling-Grudzińsk Inny świat
  • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
  • ... wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Stanisław Barańczak, Wojciech Wencel
  • Albert Camus Dżuma
  • George Orwel Rok 1984
  • Sławomir Mrożek Tango
  • Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
  • Jacek Dukaj Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
  • Andrzej Stasiuk Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
  • Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
  • ... wybrane utwory okresu stanu wojennego
 • Klasa 4 SLO - Lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony

  • Autor Tytuł Termin
  • Tadeusz Konwicki "Mała Apokalipsa"
  • Sławomir Mrożek wybrane opowiadania
  • ... wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego
  • ... wybane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze)