Zasady

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół STO na Bemowie planuje otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego, liczącą maksymalnie 18 uczniów.

Klasa będzie miała profil ogólny; każdy uczeń wybierze przedmioty do nauki w trybie rozszerzonym wg własnego uznania.

Miejsca dostępne w klasach programowo wyższych, wg obecnego stanu:

klasa I LO (rok 2021-22): 1 oddział, 1 wolne miejsce

klasa II LO (rok 2021-22): 1 oddział, 0 wolnych miejsc

klasa III LO (rok 2021-22): 3 oddziały, 4 wolne miejsca

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klasy 1. na rok szkolny 2022/2023:

26 stycznia 2022 roku – zebranie informacyjne online

      Kliknij ten link, aby wejść na zebranie!

16 lutego – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl

18 lutego – termin składania podań kandydatów korzystających z preferencji przy rekrutacji

21 lutego – przydzielenie numerów rekrutacyjnych kandydatom zgłoszonym od 16 do 18 lutego.

marzec – spotkania rekrutacyjne dla kandydatów z numerami od 1 do 18.

Pozostałe terminy wynikają z zapisów w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustalane są indywidualnie z rodzicami kandydata, którzy w tym celu powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół STO na Bemowie, numer 22-665-92-42.

Podanie