Zasady

W roku szkolnym 2024/2025 Zespół Szkół STO na Bemowie planuje otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego.

Klasa będzie miała profil ogólny; każdy uczeń wybierze przedmioty do nauki w trybie rozszerzonym wg własnego uznania.

Miejsca dostępne w klasach programowo wyższych, wg obecnego stanu:

– klasa I LO (rok 2023-24): 2 oddziały, 1 wolne miejsce,

– klasa II LO (rok 2023-24): 2 oddziały, 1 wolne miejsce,

– klasa III LO (rok 2023-24): 1 oddział, brak wolnych miejsc,

– klasa IV LO (rok 2023-24): 1 oddział, brak wolnych miejsc.

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klas 1. SLO nr 99 STO na rok szkolny 2024/2025

Terminarz rekrutacji zostanie ogłoszony przed końcem grudnia 2023 roku. Rekrutacja odbędzie się w lutym-marcu 2024 roku.

Rekrutacja uzupełniająca, prowadzona na bieżąco, w miarę wolnych miejsc

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustalane są indywidualnie z rodzicami kandydata, którzy w tym celu powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół STO na Bemowie, numer 22-665-92-42.

Podanie