Zasady

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół STO na Bemowie planuje otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego, liczącą maksymalnie 18 uczniów.

Klasa będzie miała profil ogólny; każdy uczeń wybierze przedmioty do nauki w trybie rozszerzonym wg własnego uznania.

Miejsca dostępne w klasach programowo wyższych, wg obecnego stanu:

klasa II LO (rok 2021-22): 1 oddział, 0 wolnych miejsc

klasa III LO (rok 2021-22): 3 oddziały, 4 wolne miejsca

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klasy 1. na rok szkolny 2021/2022:

10 lutego 2021 roku – zebranie informacyjne online

15 lutego – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl

22 lutego – termin składania podań kandydatów korzystających z preferencji przy rekrutacji

25 lutego – przydzielenie numerów rekrutacyjnych kandydatom zgłoszonym od 15 do 24 lutego.

marzec – spotkania rekrutacyjne dla kandydatów z numerami od 1 do 18.

Pozostałe terminy wynikają z zapisów w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustalane są indywidualnie z rodzicami kandydata, którzy w tym celu powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół STO na Bemowie, numer 22-665-92-42.

Podanie