Zasady

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół STO na Bemowie planuje otworzyć dwie klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego, liczące maksymalnie po 16 uczniów.

Klasy będą miały profil ogólny; każdy uczeń wybierze przedmioty do nauki w trybie rozszerzonym wg własnego uznania.

Miejsca dostępne w klasach programowo wyższych, wg obecnego stanu:

– klasa I LO (rok 2022-23): 2 oddziały, 1 wolne miejsce,

– klasa II LO (rok 2022-23): 1 oddział, brak wolnych miejsc,

– klasa III LO (rok 2022-23): 1 oddział, brak wolnych miejsc,

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klas 1. SLO nr 99 STO na rok szkolny 2023/2024

2 lutego 2023 roku – zebranie informacyjne stacjonarne, od godz. 17.30 do 19.30 w siedzibie szkoły, dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych: kandydatów i ich rodziców.

3 lutego – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl od osób korzystających z preferencji w przyjęciu (uczniów klas ósmych SP 24 STO oraz SP „Edulab”, a także rodzeństwa uczniów lub absolwentów Zespołu Szkół STO na Bemowie).

9 lutego, godz. 7.30 – rozpoczęcie przyjmowania podań drogą elektroniczną na adres rekrutacja@stonabemowie.edu.pl od pozostałych kandydatów.

27 lutego – przydzielenie numerów rekrutacyjnych wszystkim zgłoszonym kandydatom.

4 marca – grupowe spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów z numerami od 1 do 40.

6-24 marca – indywidualne spotkania rekrutacyjne zgodnie z zapisami na wybrane terminy.

31 marca – ogłoszenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

Rekrutacja uzupełniająca, prowadzona na bieżąco, w miarę wolnych miejsc

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustalane są indywidualnie z rodzicami kandydata, którzy w tym celu powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół STO na Bemowie, numer 22-665-92-42.

Podanie