Zasady

W roku szkolnym 2024/2025 Zespół Szkół STO na Bemowie planuje otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego.

Klasa będzie miała profil ogólny; każdy uczeń wybierze przedmioty do nauki w trybie rozszerzonym wg własnego uznania.

Miejsca dostępne w klasach programowo wyższych, wg obecnego stanu:

– klasa I LO (rok 2023-24): 2 oddziały, brak wolnych miejsc,

– klasa II LO (rok 2023-24): 2 oddziały, 1 wolne miejsce,

– klasa III LO (rok 2023-24): 1 oddział, brak wolnych miejsc,

– klasa IV LO (rok 2023-24): 1 oddział, brak wolnych miejsc.

Regulamin

Terminarz

Rekrutacja do klas 1. SLO nr 99 STO na rok szkolny 2024/2025

6.02.2024 – zebranie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców

7-13.02.2024 – przyjmowanie podań od kandydatów z SP 24 STO oraz NSP EDULAB

14-20.02.2024 – przyjmowanie podań od pozostałych kandydatów (przypominamy o dołączeniu ocen z I semestru klasy ósmej)

22.02.2024 – ogłoszenie informacji o miejscach na liście rekrutacyjnej

24.02.2024 – grupowe spotkanie rekrutacyjne dla wszystkich kandydatów, którzy otrzymali numery rekrutacyjne

26.02.-15.03.2024 – indywidualne spotkania z kandydatami – uczeń + rodzic(e)

25.03.2024 – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły

Harmonogram dalszych czynności, wynikający z regulaminu rekrutacji, zostanie podany rodzicom dzieci przyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca, prowadzona na bieżąco, w miarę wolnych miejsc

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustalane są indywidualnie z rodzicami kandydata, którzy w tym celu powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół STO na Bemowie, numer 22-665-92-42.

Podanie