• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Opłaty za naukę

  Czesne:

  – w klasach I-III – 2090 zł. płatne od września do czerwca,

  – w klasie IV – 2612 zł. płatne od września do kwietnia.

  Opłata wnoszona z góry, do dnia 8. każdego miesiąca.

  Drugie i kolejne dzieci aktualnie w STO na Bemowie: czesne niższe o 150 zł. miesięcznie.

  Obiady (dla chętnych): 17 zł. za każdy obiad. Opłata wnoszona z góry.

  Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00 wysłaniem maila na adres

  obady@stonabemowie.edu.pl.

  W sprawie rozliczeń z tego tytułu  prosimy o kontakt mailowy na adres:

  sekretariat@stonabemowie.edu.pl.

   

  Rachunek bankowy do wszelkich wpłat:
  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Psycholog
  Marta Mizera

  Psycholog i terapeuta m.in. ukończone Szkolenie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz doradca zawodowy. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od zawsze, w STO na Bemowie 3 rok. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głównie praca z młodzieżą (depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, niska samoocena). Naprawdę lubię to co robię 😉

   

  kontakt: marta.mizera@stonabemowie.edu.pl

  psycholog
  Dorota Polańska-Fryś

  W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego.
  Jestem nauczycielem dyplomowanym.
  Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
  W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny.

  kotakt: dorota.polanska-frys@stonabemowie.edu.pl

   

 • Biblioteka

  Bibliotekarz
  Marzena Raczko

  Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Lubi książki, kino i teatr. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Humanistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. W roku szkolnym 2022/2023 główny szkolny bibliotekarz, a także nauczyciel języka polskiego.

  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń

  Absolwent Szkoły (rocznik 1999), zatrudniony od 2008 roku. Magister pedagogiki. Instruktor ZHP.
  Obecnie pełni funkcję bibliotekarza szkolnego.

  Koordynator w Centrum Sterowania Wszechświatem
  Katarzyna Czechowicz

  W szkole zatrudniona jest od 2019 roku. Współpracuje z klasami 7-8 i liceum, wspiera zespół pedagogiczny w codziennych obowiązkach oraz jest siłą wsparcia dla działania biblioteki.

  Fotografka / Asystentka do spraw logistycznych
  Elżbieta Wąsowska

  Ilustruje życie naszej społeczności robiąc zdjęcia na imprezach Zespołu Szkół oraz jest siłą wsparcia dla grona pedagogicznego i biblioteki w najróżniejszych zadaniach.

   

   

  Godziny otwarcia biblioteki:
  Poniedziałek: 9:00-15:00
  Wtorek: 9:00-15:00
  Środa: 9:00-15:00
  Czwartek: 9:00-15:00
  Piątek: dzień pracy wewnętrzenej

 • Kalendarium historyczne

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-6 oraz licealiści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania. Aktualna lista stypendystów naukowych znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne/Ważne dla uczniów.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.

  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

 • Pielęgniarka

  Gabinet pielegniarek działa w godzinach:

  Poniedziałek: 9:00 – 15:00
  Wtorek: 9:00 – 15:00
  Środa: 9:00 – 15:00
  Czwartek: 9:00 – 15:00
  Piątek: 9:00 – 15:00
 • Galeria