• Szkoła w liczbach

 • Koncepcja programowa

 • Opłaty za naukę

  Czesne:
  w klasach I-III – 1840 zł
  w klasie IV – 2300 zł ( płatne od IX do IV)

  Płatne od września do czerwca, z góry,do dnia 8-go danego miesiąca.

  Drugie i kolejne dzieci: -100 zł

  Przypominamy, że na drugie i kolejne dzieci przysługuje zniżka 100 zł. Pierwszym dzieckiem jest dziecko młodsze.

  Obiady 336 zł
  Odwołanie obiadu jest możliwe do godziny 9.00. Rozliczenia z tego tytułu sekretariat wykonuje w rytmie kwartalnym.

  Konto bankowe:
  BNP Paribas Bank Polska SA
  71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

 • Psycholog

  Anna Bastecka-Trzeciak
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla uczniów liceum oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na urlopie macierzyńskim.

  Joanna Pietrzkowska
  Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający współorganizujący kształcenie wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta treningu umiejętności społecznych (TUS). Szkolny koordynator do spraw SPE.
  Dyżur dla rodziców:
  Piątek: 16:00 – 17:00
  w aplikacji microsoft Teams.

  Dominika Tchórz-Białek
  Psycholog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci klas 7-8 i liceum oraz ich rodziców, jest również nauczycielem wspomagającym niektórych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i diagnozę predyspozycji zawodowych.
  Dyżur dla rodziców:
  Poniedziałek: 16:00 – 17.00
  w aplikacji microsoft Teams.

 • Biblioteka

  Bibliotekarz
  Marzena Raczko
  Bibliotekarz
  Krzysztof Goleń

  Godziny Otwarcia Biblioteki w czasie zdalnym:
  Poniedziałek: 9:00-15:00
  Wtorek: 9:00-15:00
  Środa: 9:00-15:00
  Czwartek: 9:00-15:00
  Piątek: 9:00-15:00

 • Kalendarium historyczne

 • Stypendia

  W naszej szkole istnieją różne formy świadczeń stypendialnych.

  Uczniowie klas 4-6 oraz licealiści otrzymują stypendia naukowe za uzyskane wyniki nauczania. Aktualna lista stypendystów naukowych znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne/Ważne dla uczniów.

  Każdy uczeń może skorzystać z pomocy w postaci stypendium socjalnego. Jego wysokość zależy od liczby złożonych podań i możliwości finansowych szkoły. Zazwyczaj jest to 25% kwoty czesnego.

  Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wniosek rodziców skierowany do Komisji Stypendialnej przy Zarządzie Koła STO nr 69. Uczeń może korzystać z tej formy pomocy nie dłużej niż (w sumie) dwa lata.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest brak zaległości z tytułu opłat za szkołę.

  Na pisemny i dobrze umotywowany wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może udzielać jednorazowego wsparcia w celu częściowego lub całkowitego pokrycia kosztu udziału dziecka w „zielonej szkole” lub wycieczce wielodniowej.

 • Pielęgniarka

  Pielęgniarka: Elżbieta Jawłowska

  Poniedziałek: 7:30.00-12.00
  Wtorek: 7:30.00-12.00
  Czwartek: 7:30.00-12.00
  Piątek: 7:30.00-12.00
 • Galeria