Zespół pedagogiczny

Agnieszka Ciesielska, język polski

Nauczycielka języka polskiego w klasach 2a SLO i 4 SLO, prowadząca zajęcia rozszerzone z tego przedmiotu, wychowawczyni klasy 2a SLO.
Absolwentka Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych przy UW. Nauczycielka dyplomowana, egzaminatorka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Postutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Edukacyjną Fundacją im. R. Czerneckiego. Od 2019 r. jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN. Doświadczona tutorka. Lubi rozmawiać i pisać o edukacji.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/24 uczy klasy 7ab, 8abc oraz liceum. Jest wychowawcą klas 8ab.

Ewa Jaworska-Bruno, język hiszpański

Nauczyciel języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 oraz w liceum. Filolog i kulturoznawca, odbyła studia na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii.

Szymon Kończyk, geografia

Magister geografii ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska. Dyplom uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Nauczyciel kontraktowy geografii uczący w STO na poziomie licealnym. W zespole szkół STO zatrudniony od 2022 roku. Pasjonat poznawania przyrody w terenie, przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2023/2024 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz 1, 2 i 3 SLO oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. Prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8 i LO. Instruktor kajakarstwa, snowboardu i kolarstwa. Instruktor turystyki rowerowej. 

Marta Mizera, psycholog

Psycholog i terapeuta m.in. ukończone Szkolenie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz doradca zawodowy. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od zawsze, w STO na Bemowie 3 rok. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głównie praca z młodzieżą (depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, niska samoocena). Naprawdę lubię to co robię 😉
W roku szkolnym 2023 / 2024 będę wspierała uczniów oraz ich rodziców klas 7- 8 SP oraz 1-4 SLO.

 

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2008 r. Absolwentka Wydziału Filologicznego URz, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na UŁ.
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego od 2004 r.
W tym roku szkolnym pełni rolę wychowawczyni klas 1ab SLO i nauczycielki języka polskiego w klasach 1ab, 2b i 3a SLO. 

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Magister wychowania fizycznego, trener szermierki, instruktor gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego i pływania, nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2023/2024 będzie uczyć w klasach 2ab, 4ab, 5abc, 6abc, 7ab, 8abc, 1LO, 2LO, 3LO, 4LO.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy 4 SLO oraz nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich klasach licealnych.

 

Anna Nasiadek, historia sztuki

Magister nauk humanistycznych. Ukończyła studia z filozofii, etyki i historii sztuki. Nauczyciel dyplomowany. W SLO 99 STO pracuje od 2023 roku jako nauczyciel historii sztuki.

Małgorzata Pawluk-Wieczorek, chemia

Nauczyciel chemii. W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2021 roku. Magister inżynier technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz studia podyplomowe z zakresu przyrody i biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska na SGGW. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2023/24 uczy wszystkie klasy licealne. 

Piotr Piskorski, matematyka

Nauczyciel matematyki, w Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniony od 2001 roku. Od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie d/s Gimnazjum obecnie ds. Liceum. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, artykułów nt. nauczania matematyki, współautor podręczników do matematyki, autor scenariuszy do filmów edukacyjnych oraz gier dydaktycznych. Pomysłodawca i organizator akcji promujących matematykę: debat w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ogólnopolskich konkursów „Policzmy na kalkulatorze”, „Matematyczne Kamery”, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. 

Dorota Polańska-Fryś, psycholog

W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego.
Jestem nauczycielem dyplomowanym.
Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny.

Sabina Sklepik, język angielski

Magister filologii angielskiej, politologii oraz europeistyki. Doktor judaistyki (Freie Universität Berlin). W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2019 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka angielskiego klasy pierwsze oraz klasę trzecią SLO.

Michał Sroka, matematyka

Katarzyna Stępniak, język angielski

Magister filologii angielskiej. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis”. Nauczyciel mianowany z kilkunastoletnim doświadczeniem. W roku szkolnym 2023/2024 uczy języka angielskiego we wszystkich klasach SLO oraz prowadzi przygotowanie do matury z rozszerzenia. 

 

Paweł Szerszeń, język niemiecki

Nauczyciel (mianowany) języka niemieckiego w klasach siódmych oraz w kl. 3a liceum, w Zespole Szkół STO ponownie od 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem i Komunikacją w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Organizator kursów językowych języka niemieckiego w Niemczech w latach 1999-2007, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta fundacji DAAD i KAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego w uniwersytetach w Wuppertalu, Akwizgranie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Autor ponad 80 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja, Chiny). Współautor materiałów dydaktycznych do języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.
Trener nordic walkingu, twórca i ewaluator mediów cyfrowych w edukacji obcojęzycznej.

Ewa Szuszkiewicz-Gąś, język angielski

Nauczycielka języka angielskiego w liceum. W Zespole Szkół STO pracuje od 2021 roku. Magister filologii angielskiej. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/24 wychowawczyni klasy 2b SLO.

Wojciech Rynduch, muzyka

Nauczyciel mianowany. W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny. Zajmuje się produkcją muzyki. 

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel historii w klasach 2-4 oraz historii i teraźniejszości w klasach 2, wychowawca w klasie 3a SLO.
Pracuje również w SSP 24 STO gdzie w bieżącym roku szkolnym uczy historii w klasach 6abc.

Jacek Wądrzyk, religia

W Zespole Szkół STO pracuje od 2005 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2023/24 uczy religii w Liceum. 

Filip Wojewoda, wf

Absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki, instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciel wychowania fizycznego w klasach: 1b, 2c, 4ab, 5abc, 6abc, 7ab, 8abc oraz wszystkich klasach SLO.