Zespół pedagogiczny

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego.
W Zespole Szkól STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
Od roku 2019/2020 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/22 uczy biologii w klasach szóstych i ósmych oraz w liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas ósmych „c” i „d”.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz 1, 2 i 3 SLO oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Nauczycielka języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 SP, 1 i 2 SLO, a także języka polskiego w klasie 2 SLO. Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy.

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2021/2022 uczy chemii w klasach 8d, 7b oraz we wszystkich klasach SLO.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Małgorzata Michalska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. Licencjat i magister filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa – tłumaczenia ustne środowiskowe.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy języka angielskiego w klasach 1,2,3 liceum.

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2008 r.   Absolwentka Wydziału Filologicznego (język polski) URz, studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej  na UŁ.   Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego od 2004 r. 
W roku szkolnym 2021-2022 nauczyciel języka polskiego i wychowawca w  klasach 3 abc SLO   

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Trener szermierki. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.

W roku szkolnym 2021/2022 uczy klasy: 4abc, 7ab, 8cd oraz wszystkie klasy Liceum, a także pełni funkcję drugiego wychowawcy klas 7ab.

Prowadzi zajęcia dodatkowe dla klas młodszych: szermierka, gimnastyka korekcyjna, w klasach starszych: fakultet łyżwiarski, tenis stołowy. Od tego roku prowadzi wolontariat dla klas starszych „Razem dla Afryki’.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Joanna Narożańska – magister filologii germańskiej oraz nauczyciel dyplomowany. Pracuje w STO od 2014 roku. W roku 2021/22 uczy w klasach 7 SP oraz wszystkich klasach LO. Wychowawca klasy 2 LO.

Patrycja Pawęcka, języka hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Piotr Piskorski, matematyka

Nauczyciel matematyki, w Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniony od 2001 roku. Od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie d/s Gimnazjum obecnie ds. Liceum. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, artykułów nt. nauczania matematyki, współautor podręczników do matematyki, autor scenariuszy do filmów edukacyjnych oraz gier dydaktycznych. Pomysłodawca i organizator akcji promujących matematykę: debat w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ogólnopolskich konkursów „Policzmy na kalkulatorze”, „Matematyczne Kamery”, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi zajęcia z matematyki dla klas 3 poziom rozszerzony w naszym Liceum. 

Michał Sroka, matematyka

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN W roku szkolnym 2021-2022 nauczyciel fizyki w kl. 7. i 8. SP oraz 1. 2. i 3. SLO

Wojciech Rynduch, muzyka

Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygentnauczyciel muzyki. Public Relations studia podyplomoweKompozytoraranżermuzyk sesyjnyzajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2021/2022 będzie uczył muzyki w klasach 4-7 oraz SLO. 

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2021/2022 pełni funkcję wychowawcy w klasie 1 oraz uczy historii w klasach 1, 2 i 3 SLO.

Jacek Wądrzyk, religia

W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2021/2022 uczy religii w klasach 1, 2 i 3 SLO.