Zespół pedagogiczny

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego.
W Zespole Szkól STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
Od roku 2019/2020 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Agnieszka Ciesielska, język polski

Nauczycielka języka polskiego w klasie I oraz III, prowadząca zajęcia rozszerzone z tego przedmiotu, wychowawczyni klasy pierwszej – w roku szkolnym 2022/23 właśnie zaczyna swą zawodową przygodę z SLO nr 99 STO na Bemowie. Wcześniej pracowała 25 lat(!) w innym warszawskim liceum.
Absolwentka Wydziału Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych przy UW. Nauczycielka dyplomowana, egzaminatorka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Postutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 r. powołana na członkinię Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN. Współautorka podręczników do nauki języka polskiego. Doświadczona tutorka.
Lubi rozmawiać i pisać o edukacji. 

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany.

Marta Gralak, język angielski

Nauczycielka języka angielskiego, edukatorka seksualna, metodyczka i trenerka. Absolwentka studiów filologicznych ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  Miłośniczka życia wiejskiego, natury, ekologii i drzew. W roku szkolnym 2022/2023 uczy języka angielskiego klasy 1, 2 i 3 SLO. 

Ewa Jaworska , język hiszpański

Nauczyciel języka hiszpańskiego w klasach 7 i 8 oraz w liceum. Filolog i kulturoznawca, odbyła studia na Universidad de Zaragoza w Hiszpanii.

Szymon Kończyk, geografia

Nauczyciel geografii – pasjonat wycieczek krajoznawczych. Większość życia zawodowego spędził pracując w instytucjach badawczych. Interesuje się turystyką, piłka nożną, wędkarstwem muchowym.

Adam Kowalczyk, informatyka

Nauczyciel informatyki. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2010 roku. Licencjat matematyki (spec. informatyka). Magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Nauczyciel mianowany.
W roku szkolnym 2022/2023 pełni funkcję nauczyciela informatyki w klasach 4-8 oraz 1, 2 i 3 SLO oraz prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie tego przedmiotu.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Ukończyła filologię polską w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Nauczyciel kontraktowy.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8 i LO. Instruktor kajakarstwa, snowboardu i kolarstwa. Instruktor turystyki rowerowej. 

Marta Mizera, psycholog

Psycholog i psychoterapeuta oraz doradca zawodowy. Z dziećmi i młodzieżą pracuję od zawsze, w STO na Bemowie 2 rok. W obszarze moich zainteresowań znajduje się głownie praca z młodzieżą ( depresja, problemy w relacjach rówieśniczych, niska samoocena). Obecnie jestem w trakcie Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.

W roku szkolnym 2022 / 2023 będę odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne uczniów klas 7-8 i  klas 1 – 4 SLO. Ponadto będę prowadziła warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkania indywidualne związane z diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczniów klas 8 SP i 3 SLO.

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2008r. Absolwentka Wydziału Filologicznego URz, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na UŁ.
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego od 2004 r.
W roku szkolnym 2022-2023 pełni funkcję wychowawcy (4abc SLO) i uczy języka polskiego (1b i 4abc SLO).

Bartosz Musiał, WOS

Nauczyciel historii w szkole podstawowej i WOSu w klasach licealnych.
Urodził się w Toruniu, gdzie ukończył kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, a następnie Historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W sierpniu roku 2020 przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął naukę w Szkole Edukacji PAFW i UW. Dwanaście miesięcy później, już jako absolwent SE, rozpoczął pracę w STO na Bemowie.
Od 2022 roku nauczyciel kontraktowy.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany. W STO na Bemowie od 2018 roku. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Trener szermierki. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych.  
W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasy: 1ab, 4abc, 5abc, 7abc, 8ab oraz wszystkie klasy Liceum. 

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego. Pedagog od ponad dwudziestu lat. W Zespole Szkół STO od 2014 roku.
W roku szkolnym 2022/23 wychowawca klasy 3a SLO oraz nauczyciel w klasach ósmych i wszystkich klasach licealnych. Koordynator Zespołu Języków Obcych.
 

Patrycja Pawęcka, języka hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Małgorzata Pawluk-Wieczorek, chemia

Nauczyciel chemii. W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2021 roku. Magister inżynier technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH oraz studia podyplomowe z zakresu przyrody i biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska na SGGW. Nauczyciel dyplomowany. W roku szkolnym 2022/23 uczy klasę 8a oraz wszystkie klasy Liceum.

Piotr Piskorski, matematyka

Nauczyciel matematyki, w Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniony od 2001 roku. Od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie d/s Gimnazjum obecnie ds. Liceum. Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, artykułów nt. nauczania matematyki, współautor podręczników do matematyki, autor scenariuszy do filmów edukacyjnych oraz gier dydaktycznych. Pomysłodawca i organizator akcji promujących matematykę: debat w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ogólnopolskich konkursów „Policzmy na kalkulatorze”, „Matematyczne Kamery”, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. 

Dorota Polańska-Fryś, psycholog

W STO zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum oraz ich rodziców, pełniąc funkcję koordynatora zespołu psychologiczno – pedagogicznego. Wykonuję również badania psychologiczno – pedagogiczne uczniów.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pomocy psychologicznej udzielam od 1993r. Pracowałam w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest psychoterapia rodzin i par, interwencja kryzysowa oraz rozwój psychoseksualny.

Sabina Sklepik, język angielski

Magister filologii angielskiej, politologii oraz europeistyki. Doktor judaistyki (Freie Universität Berlin). W Zespole Szkół STO zatrudniona od 2019 roku. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy języka angielskiego klasy 8ab oraz 3SLO.   

Barbara Sowa, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Zespole Szkół STO pracuje od 2019 roku. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasę drugą SLO. 

Michał Sroka, matematyka

Katarzyna Stępniak, język angielski

Magister filologii angielskiej. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 uczy języka angielskiego klasy 2SLO oraz 4SLO.    

Paweł Szerszeń, język niemiecki

Nauczyciel (mianowany) języka niemieckiego w klasach siódmych oraz w kl. 3a liceum, w Zespole Szkół STO ponownie od 2019 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem i Komunikacją w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Organizator kursów językowych języka niemieckiego w Niemczech w latach 1999-2007, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta fundacji DAAD i KAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego w uniwersytetach w Wuppertalu, Akwizgranie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Autor ponad 80 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w oświacie i szkolnictwie wyższym w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja, Chiny). Współautor materiałów dydaktycznych do języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.
Trener nordic walkingu, twórca i ewaluator mediów cyfrowych w edukacji obcojęzycznej.

Ewa Szuszkiewicz-Gąś, język angielski

Magister filologii angielskiej. Nauczycielka i lektorka od 2002 roku. Certyfikowany tutor wychowawczy.
W roku szkolnym 2022/23 wychowawca klasy 1b SLO oraz nauczyciel języka angielskiego w klasach SLO.

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN

Wojciech Rynduch, muzyka

Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Liceum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygentnauczyciel muzyki. Public Relations studia podyplomoweKompozytoraranżermuzyk sesyjnyzajmuje się produkcją muzyki.

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciel historii we wszystkich klasach licealnych oraz historii i teraźniejszości w klasach 1, wychowawca w klasie 2a SLO. 
Pracuje również w SSP 24 STO gdzie w roku szkolnym 2022/2023 uczy historii w klasach 8ab. 

Jacek Wądrzyk, religia

W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2022/2023 uczy religii w klasach 1, 2, 3 i 4 SLO.

Filip Wojewoda, wf

Filip Wojewoda – absolwent warszawskiej AWF, studia podyplomowe SGH – menedżer turystyki, instruktor: turystyka i rekreacja ruchowa, piłka ręczna, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka i kolarstwo.
W roku szkolnym 2022/2023 uczy klasy: 1c, klasy 4, 7, 8 oraz licealne.