Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bardzo ważnym elementem programu Szkoły. Służą kształtowaniu pożytecznych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań. Pozwalają dzieciom od najmłodszych lat korzystać z prawa wyboru i doświadczać konsekwencji podjętych decyzji. Są właściwie dobrane do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Celem zajęć dodatkowych jest:
– umożliwienie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu,
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań,
– stworzenie możliwości dokonywania wyborów i negocjowania,
– integracja uczniów.
Czas zajęć
Większość zajęć dodatkowych odbywa się od poniedziałku do czwartku, w dwóch turach: od 15.15 do 16.00, 16.05 do 16.50.
Piątkowe popołudnie, to tradycyjny czas spotkań z ciekawym człowiekiem, wykładów, wyjść kulturalnych, konsultacji z nauczycielami.
Wybór zajęć
Oferta zajęć obejmuje około 40 pozycji, w większości adresowanych do mieszanych grup wiekowych. Uczniowie dokonują wyboru zajęć dodatkowych w porozumieniu z rodzicami, dwa razy w roku: na początku września i po zakończeniu pierwszego semestru. W tym celu każdorazowo otrzymują kartę wyboru, na której zaznaczają wybrane przez siebie propozycje.
Na tej podstawie układane są indywidualne plany zajęć dodatkowych, uwzględniające zarówno dokonane wybory, jak i pożądaną porę wychodzenia ze szkoły. Oczywiście, nie zawsze możliwe jest uwzględnienie wszystkich życzeń, choćby w przypadku, gdy kilka wybranych zajęć odbywa się o tej samej porze. W takiej sytuacji uczeń musi sam dokonać ostatecznego wyboru.
Ustalanie planów zajęć dodatkowych trwa dwa do trzech tygodni. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wprowadzenia pożądanych korekt (czasem nawet kilkakrotnie), a co za tym idzie – uzyskuje poczucie odpowiedzialności za dokonany wybór.
To ostatnie jest o tyle ważne, że po zatwierdzeniu planu przez cały semestr nie wolno zrezygnować z udziału w zajęciach.
Ograniczenia wyboru
Swobodny wybór zajęć dodatkowych podlega kilku ograniczeniom:
1. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach terapeutycznych, na które kieruje go psycholog szkolny.
2. Obowiązkowy charakter mają zajęcia wyrównawcze, które dla wybranych uczniów prowadzą  nauczyciele języka polskiego i matematyki. Zwolnienie z zajęć wyrównawczych
może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, na podstawie pisemnej prośby rodziców.
3. Uczeń może nie zostać zapisany na wybrane przez siebie zajęcia, o ile w poprzednim semestrze jego postawa, zaangażowanie, uzyskały negatywną ocenę osoby prowadzącej. Decyzję taką każdorazowo zatwierdza Dyrektor Szkoły.
Ocenianie
Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu szkolnemu.

DODATKOWE LEKCJE

Terapia pedagogiczna (reedukacja)dla klas 7.
Terapia pedagogiczna (reedukacja matematyczna)
Zajęcia kompensacyjne z matematyki dla klas 7.
Zajęcia kompensacyjne z matematyki dla klas 8.
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. 8.
Język angielski (Native) kl. 7.
Język angielski (Native) kl 8. i 3.
Koło “KURS przed PET” klasa 7.
Koło „KURS przed FCE” klasa 7. Kontynuacja kursu z zeszłego roku.
Koło “KURS przed FCE” klasa 8 (start XII 2017). Kontynuacja kursu z zeszłego roku.
Koło “KURS przed FCE” klasa 8 (start III 2018)
Koło „KURS przed FCE” klasa 3 i 8.

PRZEDMIOTOWE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło języka polskiego – Szkolne Koło Scrabblisty.
Miniparlament Europejski.
Koło matematyczne dla klas 8
Koło matematyczne dla klas 3
TYLKO DLA ORŁÓW co nie boją się matematyki
Koło matematyczne dla klas 7
Koło historyczne dla klas 7 – 8
Koło języka hiszpańskiego dla zaawansowanych z kl. 8 i 3G
Koło języka niemieckiego “Deutschistmein Hobby” – grupa zaawansowana. (klasa 8 i 3 gim.)
Zespół muzyczny – 99’Band
Koło Informatyczne dla klas 7 – 8.
Koło konkursowe dla klas 3.
Grafika 3d
Koło fizyczne dla klas 7.

FAKULTETY ARTYSTYCZNE

Lekkim piórem – zabawa słowem, formą i treścią
Z lekkim piórem i czułym okiem śladami biebrzańskiego łosia
Warsztaty teatralne w Teatrze Witkacego w Zakopanem.
Zostań twórcą – Szkolna Galeria Sztuki
Zostań twórcą – Szkolna Galeria Sztuki
Sławni Malarze- Zajęcia filmowe
Street Art – sztuka ulicy
„W kadrze” – warsztaty filmowe
Antymultipleks I
Filmowe Piątki I
Spotkania teatralne
Pan Andrzej Turbiasz

MIKROKURSY, WARSZTATY

Przed egzaminem – język polski dla klas 8.
Przed egzaminem z języka polskiego – dla klas 3a i 3b.
Chemia przed egzaminem dla uczniów klas 3.
Matematyka przed egzaminem dla uczniów klas 8.
Matematyka przed egzaminem dla uczniów klas 3.
Fizyka przed egzaminem. Zajęcia dla uczniów klas 3.
Historia na egzaminie
Okrutny wiek XX
Historia bez cenzury
O czym mówią skały
Poznaj swój kraj
Dziwny jest ten świat
Chemiczne laboratorium dla klas 8.
Chemia wokół nas zajęcia dla klas 7.
O człowieku nieco więcej
Jedz smacznie i zdrowo
Quiero mas / chcę więcej – warsztaty językowe dla klas 7.
Warsztaty języka niemieckiego “Deutschist in Plus” -zajęcia dla klasy 8!
Życie PRL – praca, rozrywka, ludzie.
“Baby, ach, te BABY…”- kobieta w historii Polski

PROJEKTY EDUKACYJNE W GIMNAZJUM

Piękny umysł czyli matematyka filmem malowana
Święto Niepodległości
Dzień Języków Obcych – część niemiecka
Dzień Języków Obcych – część hiszpańska
Dzień Języków Obcych – część angielska
Nasz temat

SPORT

Unihoc
Siatkówka
Piłka nożna
Karate (dla zaawansowanych – fakultet podwójny)
Frisbee
Tenis stołowy
Koszykówka
Taniec – zajęcia na życzenie samorządu szkolnego
Fakultet „Kajaki – Bzura”
Fakultet Rowerowy
Fakultet „Turystyczny Tatry”

AKCJE SPOŁECZNE

„Serce dla Rudawki”
„STOmenius”
„Bajka dla najmłodszych”
“Rajd Rodzinny”
“Od Dziadka do Dziadka”
„Wyjazd z czwartymi klasami do Rudawki”
“Projekt Purda”
„Skarby Kultury i Historii”
„Od nas dla …..”

WOLONTARIATY

„Rudawka”
„Nasi bracia mniejsi”
„Galeria sztuki”