Zespół pedagogiczny

Gabriela Bajek, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół na Bemowie pracuje od 2018 roku. Magister filologii angielskiej. W roku szkolnym 2020/2021 uczy klasy pierwsze i drugie LO.

Joanna Biała, etyka

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1991 roku. Ukończyła wydział rewalidacji, wydział resocjalizacji, podyplomowe studium nauczania początkowego. Propaguje styl życia w zgodzie z naturą, od lat zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się.
W roku szkolnym 2020/21 pełni funkcję nauczyciela etyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/21 uczy biologii w klasach siódmych i ósmych oraz w pierwszej i drugich liceum. Pełni również funkcję wychowawcy klas siódmych „c” i „d”.

Dariusz Kiełbasiewicz, matematyka, informatyka

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: matematyka, specjalność: metody numeryczne i programowanie, byłem asystentem na poznańskich: Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) i Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), pracowałem jako konsultant IT. Od ośmiu lat jestem nauczycielem matematyki i informatyki.

Marta Kozieradzka, język polski, hiszpański

Magister Filologii Polskiej w Białymstoku i Lengua Española na Universidad Autónoma de Madrid. Ukończyła studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na IBL PAN w Warszawie. Pracowała jako nauczyciel kierowany na Łotwie i Mołdawii. Uczy języka hiszpańskiego (7,8, 1,2 LO) i polskiego (1 LO).

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2020/2021 uczy chemii w klasach 7d, 8ab oraz 2 SLO.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7, 8, 1LO, 2LO. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Małgorzata Michalska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. Licencjat i magister filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa – tłumaczenia ustne środowiskowe. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy języka angielskiego w klasach 1 i 2 liceum.

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister filologii polskiej. Nauczyciel mianowany, egzaminator centralnej komisji egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2020/2021 uczy języka polskiego klasy drugie SLO.

Małgorzata Najlepsza, wychowanie fizyczne

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister wychowania fizycznego. Ukończyła również podyplomowe studia na kierunku gimnastyka korekcyjna. Instruktorka narciarstwa zjazdowego, pływania oraz gimnastyki korekcyjnej. Pasjonatka sportów wodnych i zimowych. Narty i windsurfing to jej dwie największe pasje.

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczycielka języka niemieckiego w klasach ósmych i w LO. Wychowawca klasy pierwszej LO. Język niemiecki to jej praca oraz pasja. Ściśle współpracuje z Instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus. Uwielbia podróże, kilka lat mieszkała w Niemczech oraz Austrii.

Patrycja Pawęcka, języka hiszpański

Absolwentka filologii iberyjskiej na Uniwersytecie Marie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Universidade do Porto (Portugalia) oraz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia).
Uwielbia podróże po Półwyspie Iberyjskim. Miłośniczka Camino de Santiago – przemierza Hiszpanię pieszo podążając za żółtymi strzałkami prowadzącymi do Santiago de Compostela.
Uczy języka hiszpańskiego w klasach siódmych, ósmych oraz w klasach drugich LO.

Piotr Piskorski, matematyka

Nauczyciel matematyki, w Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniony od 2001 roku. Od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie d/s Gimnazjum obecnie ds. Liceum.

Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, współautor podręczników do matematyki. Pomysłodawca i organizator akcji promujących matematykę: debat w ramach SNM i PTM, ogólnopolskich konkursów „Policzmy na kalkulatorze”, „Matematyczne Kamery”, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzi zajęcia z matematyki dla klas 2. w naszym Liceum.

Piotr Ścieżka, geografia, wos

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany.
Posiadacz Złotej Odznaki Rudawkowej.

Wojciech Śpionek, fizyka

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół STO na Bemowie od 2017. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na PŁ oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego (uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół), Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na UG oraz Podyplomowe Studia „Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych” – KIS na PŁ. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z fizyki, krajowy koordynator egzaminu maturalnego z fizyki (w latach 2009 – 2011), współautor zbioru zadań z fizyki „Fizyka – Matura 2005” i „Fizyka – Matura 2008”, autor i recenzent zadań konkursowych – współpraca z MSCDN W roku szkolnym 2020-2021 nauczyciel fizyki w kl. 7. i 8. SP oraz 1. i 2. SLO

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Gimnazjum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciel muzyki we wszystkich klasach.

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2020/2021 uczy historii w klasach 1 i 2 SLO

Jacek Wądrzyk, religia

W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2020/2021 uczy religii w klasach 1 i 2 SLO.