Zespół pedagogiczny

Małgorzata Ferenc, wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego po Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Posiada specjalizację i instruktora z narciarstwa zjazdowego, i gimnastyki korekcyjnej, instruktor gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki.

Joanna Firek, biologia

Nauczyciel biologii i przyrody. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2012 roku. Magister inżynier zootechniki SGGW. Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2017/2018 uczy biologii we wszystkich klasach oraz pełni funkcję wychowawcy klas siódmych. Pracuje również w SP nr 24 STO.

Agnieszka Laba-Kaczocha, chemia

Nauczyciel chemii z dyplomem magistra Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2016 roku. W roku szkolnym 2018/2019 uczy chemii w klasach 7, 8 oraz 3 gimnazjum.

Piotr Melon, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Zespole Szkół STO na Bemowie zatrudniony od 2008 roku. Magister WF. Nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla chłopców z klas 7,8 oraz 3 gimnazjum. Instruktor kajakarstwa i snowboardu. Instruktor turystyki rowerowej.

Małgorzata Michalska, język angielski

Nauczyciel języka angielskiego. W Zespole Szkół STO na Bemowie pracuje od 2014 roku. Licencjat i magister filologii angielskiej, specjalizacja tłumaczeniowa –  tłumaczenia ustne środowiskowe. Nauczyciel kontraktowy.
W roku szkolnym 2017/2018 uczy języka angielskiego w klasach 8 i 3 gimnazjum.

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz, język polski

Nauczyciel języka polskiego. W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2008 roku. Magister filologii polskiej. Nauczyciel mianowany, egzaminator centralnej komisji egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2018/2019 uczy języka polskiego klasy ósme, pełni również funkcję ich wychowawcy .

Joanna Narożańska, język niemiecki

Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem. W STO pracuje od 2014 roku. Mieszkała kilka lat w Niemczech oraz Austrii. Jej pasją są podróże oraz książki.
W roku szkolnym 2018/2019 będzie uczyła we wszystkich klasach siódmych, ósmych oraz 3 gimnazjum. Pełni funkcje współwychowawcy w klasach trzecich.

Patrycja Pawęcka, języka hiszpański

Piotr Piskorski, matematyka

Piotr Ścieżka, geografia, wos

Magister geografii, studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz Wiedzy o społeczeństwie. W szkole podstawowej pracuje od 1997 roku, w gimnazjum od 2007 roku. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2018/19 uczyć będzie geografii w klasach 3 gimnazjum i 7,8 szkoły podstawowej WOSu w klasach 8 SP i 3 gimnazjum. Wychowawca pomocniczy klas 8. Posiadacz Złotej Odznaki Rudawkowej.

Wojciech Rynduch, muzyka

W Szkole Podstawowej nr 24 STO oraz Gimnazjum nr 99 STO od 2017 roku. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – dyrygent, nauczyciel muzyki. Public Relations – studia podyplomowe. Dyrygent, kompozytor, aranżer, zajmuje się produkcją muzyki.
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel muzyki we wszystkich klasach.

Andrzej Turbiasz, historia

Magister historii, absolwent Instytutu Historii UMCS. W szkole pracuje od 2008 roku, nauczyciel mianowany. W roku szkolnym 2018/2019 uczy historii klasy 4,5,7 oraz 3 gimnazjum, pełni też funkcję wychowawcy klas 3.

Jacek Wądrzyk, religia

W Społecznym Gimnazjum nr 99 STO pracuje od 2007 roku. Magister teologii. Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2018/2019 uczy religii w klasach 8 SP i 3 Gimnazjum.

Filip Wojewoda, wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego. W Szkole Podstawowej nr 24 STO pracuje od 1992 roku, w Gimnazjum od 2010 r. Magister WF.  Instruktor gimnastyki, lekkoatletyki, siatkówki,  piłki ręcznej oraz turystyki rowerowej.  Nauczyciel dyplomowany.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzi lekcję w klasie 3 gimnazjum, oraz fakultety sportowe.