Kronika

2022.11.10

Barwy narodowe na lekcjach chemii – kl. 2. i 3. SLO

Narodowe Święto Niepodległości i barwy narodowe w roli głównej na lekcjach chemii.

Uczniowie kl. 2. i 3. SLO wykonując „Flagę w probówce” dyskutowali o oddziaływaniach między atomami i między cząsteczkami. Biorąc pod uwagę rodzaje wiązań chemicznych szukali odpowiedzi na pytanie: Dlaczego aceton, który miesza się z wodą w dowolnych proporcjach, po dodaniu chlorku sodu tworzy z nią warstwy?
Na magiczne zaklęcie chemika „Abrakadabra-wstrząsamy!”, otrzymaliśmy zachwycający rezultat! 🙂
Tym samym licealiści potwierdzili, że oddziaływania wodorowe, dipole i wiązania jonowe są w układzie.