Kronika

2011.04.08

Dziecko w Sieci

W piątek 8 kwietnia odbyły się warsztaty prowadzone przez trenera Pana Piotra Deputowskiego działającego w Fundacji Dzieci Niczyje. FDN we współpracy z Fundacją Orange prowadzi Helpline.org.pl – projekt, w ramach którego dzieciom udzielana jest pomoc w sytuacjach zagrożenia w Internecie. Celem zajęć było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i dla sprawców.