Kronika

2010.04.18

PRO MEMORIA

18 kwietnia uczniowie gimnazjum przenieśli się w czasie do 1943 roku. To był dla Warszawy bardzo ważny moment – terror niemiecki szalał w całym mieście.
Do tych wydarzeń nawiązywała rekonstrukcja historyczna przygotowana przez gimnazjalistów. Odegrali jedną z najbardziej spektakularnych akcji bojowych Szarych Szeregów – odbicie Janka Bytnara „Rudego” z rąk gestapo, akcję pod Arsenałem.
Następnie przeszliśmy pod Pomnik Bohaterów Getta oddając hołd walczącym bojowcom w 67 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Kolejnym zadaniem była gra terenowa na terenie getta, gdzie poznaliśmy miejsca i ludzi związanych z tragiczną historią Żydów warszawskich.
Dzień zakończyliśmy na Powązkach w kwaterze powstańców warszawskich, gdzie zapaliliśmy znicze.