Kronika

2017.04.01

Szkolna Konferencja Programowa

Chociaż odbyło się 01.04.2017 r. to wcale nie był żart primaaprilisowy, tylko poważne spotkanie, podczas którego uczniowie, nauczyciele i rodzice dyskutowali nad wyzwaniami, jakie stoją przed szkołą społeczną na Bemowie w perspektywie wprowadzanej reformy systemu edukacji. Jednym z efektów Konferencji był projekt Strategii Rozwoju Szkoły na lata 2017–2020, który z niewielkimi poprawkami został pod koniec roku szkolnego przyjęty do realizacji przez organ prowadzący – Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO.