Kronika

2016.03.05

Walne Zebranie SKT nr 69 STO

Dnia 05.03.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które jest organem prowadzącym naszych szkół. Na trzyletnią kadencję 2016-2019 powołano pięcioosobowy Zarząd i czteroosobową Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu została ponownie pani Violetta Ciećwierz. Ponadto w skład tego gremium weszli: Anna Grzybowska, Magdalena Piotrowska, Krzysztof Kończak oraz Janusz Prejs. Komisję Rewizyjną w nowej kadencji utworzyły panie: Iwona Cekal, Teresa Małecka (przewodnicząca), Agnieszka Rasilewicz i Agnieszka Zelent-Kociankowska