Kronika

2017.06.09

Warsztaty geologiczne w Górach Świętokrzyskich

W dniach 7-9.06.2017 r. piętnaścioro uczniów gimnazjum wraz z opiekunami już po raz trzeci wyruszyło w Góry Świętokrzyskie w celu poznania osobliwości geologicznych tego regionu. Podczas wyjazdu uczniowie poszukiwali w rezerwatach przyrody i kamieniołomach m.in.: śladów bytowania dinozaurów w osadach z okresu mezozoiku, skamieniałości dewońskich oraz śladów dawnego górnictwa kruszcowego. Zdobyli także najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę oraz zwiedzili dwa muzea geologiczno-przyrodnicze.